Informatiebijeenkomst rond Reggedal Enter

Waterschap Vechtstromen organiseert met andere betrokken partijen op 5 oktober 2016 een informatiebijeenkomst rond de herinrichtingsplannen van het Reggedal nabij Enter. Met dit project, onderdeel van de Reggeherstelprojecten, wil het waterschap maar de natuurlijke loop van de Regge herstellen. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Overijssel maar liefst 115 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is er aandacht voor de beleving van de Regge en wordt de bevaarbaarheid van de Enterse Zomp (tussen de Lee en het Exoo) verder uitgewerkt. Dit alles gebeurt in samenwerking met verschillende partners. Een goede balans tussen een zo natuurlijk mogelijke Regge en goede waterstanden

Lees verder >>