Natuurgebied Enters Reggedal

Als geboren en getogen Enternaren betekent Enters Reggedal veel voor ons. Het brengt ons niet alleen terug naar de tijd waarin we onze jeugd doorbrachten in het natuurschoon aan de Regge, maar laat ons ook vooruit kijken naar hoe we dit natuurgebied willen achterlaten. Voor onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties.

Daarom hebben wij, stichting natuurgebied Enters Reggedal, het initiatief genomen voor het behoud van natuurgebied Enters Reggedal. Dit kunnen we niet alleen en daarom werken we nauw samen met organisaties, instanties en overheden om de kansen die het natuurgebied biedt optimaal te benutten. Natuurbeheer, recreatie en educatie spelen daarin een prominente rol.

Wij vinden het belangrijk dat het natuurgebied ook écht van iedereen wordt, zodat we straks allemaal kunnen genieten van al het moois dat Enters Reggedal ons te bieden heeft. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van natuurgebied Enters Reggedal? Meld u dan aan op onze nieuwsbrief.

Met natuurlijke groet,

Stichting Enters Reggedal

Natuurbeheer

Samen met de Provincie en het Waterschap zien wij de Regge als de ruggengraat van een robuust, aaneengesloten natuurlijk cultuurlandschap. Wij hebben de opdracht aanvaard om dit landschap in stand te houden en waar mogelijk zelfs te versterken. Dit willen we doen op een zo’n natuurlijk mogelijke wijze.

Uitgangspunt van ons natuurlijk landschapsbeheer is dat “het terrein bepaald” en niet “het papier”. Dat betekent dat we altijd samen met deskundigen naar de omstandigheden kijken en onze terreinkennis en beheerervaring benutten voordat we een beheermaatregel uitvoeren.

Zo willen we voor het onderhouden van open vlakten runderen inzetten zodat het natuurgebied op natuurlijke wijze wordt begraasd. Een ander voorbeeld van natuurlijk landschapsbeheer is dat bemesting niet zal plaatsvinden tenzij deskundigen aangeven dat dit noodzakelijk is.

Het beheer van het natuurgebied kunnen we natuurlijk niet alleen. We willen zoveel mogelijk lokale personen, instellingen en bedrijven betrekken. Ook willen we de groep ‘vrienden van natuurgebied Enters Reggedal’ in het leven roepen waarvan de leden het hele jaar door ondersteuning kunnen bieden bij uiteenlopende beheerwerkzaamheden.

Recreatie

Kinderen, jongeren en volwassenen laten genieten van de natuur in de achtertuin van Enter is voor ons een belangrijke doelstelling. Daarom zijn wij in gesprek met verschillende stichtingen, verenigingen en bedrijven om recreatiearrangementen optimaal op elkaar af te stemmen waarbij de (beleving van de) Regge centraal staat. Zo gaan we samen op zoek naar arrangementen waarin bijvoorbeeld een buitenactiviteit op of langs de Regge wordt gecombineerd met een activiteit bij een bedrijf of museum.

Tijdens het jaarlijkse beheerdersoverleg worden bestaande en nieuwe arrangementen besproken. Bij het organiseren van de activiteiten wordt nauw samengewerkt met Stichting ‘Ontdek de Reggestreek’. Op deze manier denken deskundigen met ons mee zodat de recreatie géén afbreuk zal doen aan de ontwikkeling van het natuurgebied.

Educatie

Leren hoe de natuur werkt – voor jong tot oud – speelt een grote rol bij natuurgebied Enters Reggedal. Deze natuureducatie willen wij ontwikkelen samen met onderwijsinstellingen. In overleg met, en onder toezicht van, deskundigen houden we in de gaten of de activiteiten geen afbreuk doen aan de natuur- en waterdoelen. Het is ons streven om voor elk schooljaar met de scholen vast te leggen welke activiteiten dat jaar plaatsvinden.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

  • Vrij wandelen in de natuur o.l.v. van een boswachter
  • Een natuurwerkdag voor kinderen en hun ouders
  • Onderzoek, van profielwerkstuk voortgezet onderwijs tot onderzoek van HBO en universiteit
  • Praktijklessen, zoals ‘beheer en onderhoud groot groen’

Contact

Uw Vraag / Opmerking

Heeft u een vraag of opmerking, vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam stichting:

Stichting Enters Reggedal

Oprichtingsdatum:

8 november 2017

RSIN nummer:

858113521

KvK nummer:

70036462

Adres:

Leijerweerdsdijk 8, 7468 PW, Enter

E-mail:


info@entersreggedal.nl